Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Een vervolgconvenant opstellen met dorpsraad Wapenveld waarbij nieuwe kaders opgesteld kunnen worden.

Een vervolgconvenant opstellen met dorpsraad Wapenveld waarbij nieuwe kaders opgesteld kunnen worden.

Het aflopende convenant moet worden vernieuwd.Toelichting

--
Kwaliteit

Het convenant met dorpsraad Wapenveld moet geactualiseerd worden. Wethouder Berkhoff is dorpscontactwethouder voor Wapenveld. Er is een nieuwe dorpscontactambtenaar voor Wapenveld aangesteld.

Eind 2018 zijn de eerste contacten geweest met de dorpsraad met betrekking tot de inhoud van het nieuwe convenant. Echter tot vaststelling is het nog niet gekomen, onder andere omdat de dorpsraad in dit nieuwe convenant een jaarlijkse gemeentelijke financiële bijdrage van € 5000,- wil vastleggen. Verwachting is dat er halverwege 2019 een nieuw convenant zal liggen.