Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners.

Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners.

portefeuillehouder Zorg en portefeillehouder Veiligheid overleggen met hoofden van ketenpartners 1 maal in de 4 maanden. De onderwerpen 'verwarde personen' en 'middelengebruik' zijn daarin de verbindende factoren. Toelichting

--
Kwaliteit

In 2018 hebben de portefeuillehouders Zorg en Veiligheid overleg gevoerd met ketenpartners. Dit overleg vond in 2018 drie keer plaats. De onderwerpen 'verwarde personen' en 'middelengebruik' zijn daarin de verbindende factoren.

Medio mei 2019 is opnieuw gestart met zo een gezamenlijk PFO, tegelijkertijd met de burgemeester en wethouder Zorg aan tafel.  Eerste jaar volgt er zo een gezamenlijk PFO om de 5 weken.