Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Een regionale en lokale sluitende aanpak, waarbij aandacht is voor de combinatie van problemen die tot verward gedrag leiden.

Een regionale en lokale sluitende aanpak, waarbij aandacht is voor de combinatie van problemen die tot verward gedrag leiden.Toelichting

--
Kwaliteit

In het najaar van 2018 is de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag door de raad vastgesteld. Hierin is aandacht voor lokale en regionale actiepunten die regionaal worden gemonitord (EPA-overleg). Er zijn o.a. afspraken gemaakt over de organisatie en vorm van een 24/7 advies- en meldpunt Oost-Veluwe (helaas is daarvoor de financiering vanuit de zorgverzekeringswet teruggedraaid), passend vervoer in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast is een coulanceregeling  vervoer opgesteld. Ook heeft de GGD een inventariserend onderzoek gedaan naar crisisplekken en tijdelijke opvangplakken personen met verward gedrag.

De financiën voor het organiseren van het 24/7 meldpunt zijn geregeld. We zijn nog in afwachting van een positief advies van de OR van de  organisatie die het gaat uitvoeren (GG-net).