Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken.

De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken.

Sociale media wordt meer en meer gebruikt om in te spelen op actuele thema's. Dit kan twee richtingen op werken. Gemeente kan actuele thema's inbrengen. Burger kan ook gemakkelijker 24/7 meldingen doen van schade/problemen in de openbare ruimte.Toelichting

--
Kwaliteit

In 2018 is social media niet ingezet wanneer er sprake is van overlastsituaties. In overleg met politie kan social media in 2019 hiervoor ingezet worden.

Er is behoefte aan een richtlijn/beleidslijn welke sociale media we gebruiken en wie het mandaat heeft om snel in te kunnen spelen op actuele (veiligheids) zaken die spelen.

Nu loopt dat allemaal centraal via voorlichting en vaak ook via de portefeuillehouder. Beide schijven kunnen de zaak vertragen. Willen we snel acteren, dan moeten er meer mandaat zijn om zelfstandig als afdeling ook van de media gebruik te kunnen maken . Ook is er geen centrale visie of lijn waar we ons aan dienen te houden. Die lijn is dus wel gewenst.