Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen

De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen

Het realiseren van strategisch beleid op HR-gebied leidt onder andere tot goed werkgeverschap en ontwikkeling van personeel.

 Toelichting

--
Kwaliteit

De HR-visie verwoordt de organisatievisie. Speerpunten voor de komende jaren zijn: doorontwikkeling van het functieboek/-gebouw, strategische personeelsplanning, (hernieuwd) beleid over in- door en uitstroom en de gesprekscyclus. Later volgen beleid over opleiden en ontwikkelen en gezondheidsbeleid. Verdergaande HR-digitalisering is een doorlopend speerpunt.

Om de doelstelling -te komen tot een nieuw functieboek- te behalen zijn inmiddels de eerste maar al wel grote stappen gezet. De keuze is gevallen op HR21; een functieboek en waarderingssysteem dat gebruikt wordt door veel gemeenten. Datzelfde geldt voor een analyse voor strategische personeelsplanning en de doorontwikkeling van HR-digitalisering. Tot op heden loopt het conform tijdsplanning.

De uitwerkingen van de HR-visie verloopt conform planning.