Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.

De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.Toelichting

--
Kwaliteit

Het kostendekkingspercentage van de legesverordening ligt op circa 97%. Ook voor 2020 wordt deze hoge mate van kostendekkendheid nagestreefd. Bij de andere kostendekkende belastingen (begraafrechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing) zijn 100% kostendekkende tarieven al jaren het uitgangspunt.