Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek.

De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek.

Doel van deze begrippen is dat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.Toelichting

--
Kwaliteit

Elke vijf maanden staat een thema centraal dat hieraan bijdraagt: in 2017 was dat "klantgerichtheid". In 2018 stonden "eigenaarschap en samenwerken" en "durf en lef" centraal.  Start was een gezamenlijke inspiratiesessie. Daarna werd het thema in elke afdeling gekoppeld aan het dagelijkse werk. Aan het eind van de periode zijn de bevindingen gedeeld en verteld welke stappen zijn gemaakt. Het laatste thema "zelfexpressie en feedback geven" start in september en gebeurt in afdelingsgerichte werksessies. Hiervoor is gekozen zodat er veel geoefend kan worden. Alle nieuwe medewerkers krijgen een zogenoemde DNA-sessie met het doel dat hen na de sessie duidelijk is waarom we werken zoals we werken.