Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Beoordelen of de pilot buurtbemiddeling aan de verwachtingen beantwoordt en of continuïteit gewenst is.

Beoordelen of de pilot buurtbemiddeling aan de verwachtingen beantwoordt en of continuïteit gewenst is.

In de pilot buurtbemiddeling werken politie, gemeente en Triada samen. Samen beslissen zij welke 9 casussen dit jaar worden opgepakt. Toelichting

--
Kwaliteit

De eindrapportage wordt verwacht in het 2e kwartaal 2019. Vervolgens zal een afweging worden gemaakt of deze pilot buurtbemiddeling voortgezet gaat worden.

Eindrapportage van de 3 partners gemeente, Triada, politie en van de coordiantor Buurtbemiddeling is gereed gekomen begin mei. Deze wordt vervolgens via collegevoorstel aan de raad kenbaar gemaakt en wordt een voorstel gedaan over het vervolg.