Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Accommodaties worden zo veel mogelijk door inwoners en gebruikers onderhouden en beheerd en er zijn sluitende afspraken met gebruikers over de organisatie daarvan.

Accommodaties worden zo veel mogelijk door inwoners en gebruikers onderhouden en beheerd en er zijn sluitende afspraken met gebruikers over de organisatie daarvan.Toelichting

--
Kwaliteit

In de kadernota Accommodatiebeleid die in april 2017 is vastgesteld door de raad is een van de uitgangspunten dat de accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is, als dat mogelijk is zullen worden geprivatiseerd.
Dit in goed overleg met de betreffende gebruikers. In het jaar 2018 en 2019 zijn daar forse stappen in gezet. Zo is het beheer en onderhoud van de velden inmiddels overgedragen aan de verenigingen. De raad besluit in juni 2019 of er gelden beschikbaar worden gesteld om het achterstallig onderhoud van de kleedkamers op te lossen, zodat deze ook in eigendom kunnen worden overgedragen aan de verenigingen. Streven is dit laatste punt voor 1-1-2020 afgerond te hebben.

De bedoeling is om de resterende punten (bv. tarieven sportaccommodaties bepalen in kader van de Kadernota)  rond de privatisering in de loop van 2019 af te ronden.