Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2019 Voorjaarsnota en Perspectiefnota 2020-2023 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Aanleiding Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Meerjarenperspectief Blz. 6  
Meerjarenraming Blz. 7  
Uitkomsten burgerparticipatie ombuigingen Blz. 8  
Aanleiding Blz. 9  
Risicoparagraaf Blz. 10  
fdgb Blz. 11  
1. Bestuur Blz. 12  
Toelichting op programma Bestuur Blz. 13  
Bestuur Blz. 14  
Toelichting op product Bestuur Blz. 15  
Wat gaat het kosten? Blz. 16  
Toelichting op de lasten en baten bestuur Blz. 17  
Veiligheid Blz. 18  
Toelichting op product veiligheid Blz. 19  
Wat gaat het kosten? Blz. 20  
Toelichting op de lasten en baten veiligheid Blz. 21  
2. Bedrijfsvoering Blz. 22  
Toelichting op programma Bedrijfsvoering Blz. 23  
Financiën Blz. 24  
Toelichting op product Financiën Blz. 25  
Wat mag het kosten? Blz. 26  
Toelichting op de lasten en baten Financiën Blz. 27  
Uitvoering Grondbeleid Blz. 28  
Toelichting op product uitvoering Grondbeleid Blz. 29  
Wat mag het kosten? Blz. 30  
Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid Blz. 31  
Burgerzaken Blz. 32  
Toelichting op product Burgerzaken Blz. 33  
Wat mag het kosten? Blz. 34  
Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken Blz. 35  
Basisregistratie Blz. 36  
Toelichting op product Basisregistratie Blz. 37  
Wat mag het kosten? Blz. 38  
Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie Blz. 39  
Streekarchivariaat Blz. 40  
Toelichting op product Streekarchivariaat Blz. 41  
Wat mag het kosten? Blz. 42  
Toelichting op de lasten en baten Streekarchivariaat Blz. 43  
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 44  
Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 45  
Duurzaamheid Blz. 46  
Toelichting op product Duurzaamheid Blz. 47  
Wat mag het kosten? Blz. 48  
Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid Blz. 49  
Economie Blz. 50  
Toelichting op product Economie Blz. 51  
Wat mag het kosten? Blz. 52  
Toelichting op de lasten en baten Economie Blz. 53  
Toerisme Blz. 54  
Toelichting op product Toerisme Blz. 55  
Wat mag het kosten? Blz. 56  
Toelichting op de lasten en baten Toerisme Blz. 57  
Bouwen en wonen Blz. 58  
Toelichting op product Bouwen en Wonen Blz. 59  
Wat mag het kosten? Blz. 60  
Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen Blz. 61  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 62  
Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 63  
Wat mag het kosten? Blz. 64  
Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 65  
Accommodaties Blz. 66  
Toelichting op product Accommodaties Blz. 67  
Wat mag het kosten? Blz. 68  
Toelichting op de lasten en baten Accommodaties Blz. 69  
Gebiedsontwikkeling Blz. 70  
Toelichting op product Gebiedsontwikkeling Blz. 71  
Wat mag het kosten? Blz. 72  
Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling Blz. 73  
Beheer en Onderhoud Blz. 74  
Toelichting op product Beheer en Onderhoud Blz. 75  
Wat gaat het kosten? Blz. 76  
Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud Blz. 77  
Bosbeheer Blz. 78  
Toelichting op product Bosbeheer Blz. 79  
Wat mag het kosten? Blz. 80  
Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer Blz. 81  
4. Sociaal maatschappelijk Blz. 82  
Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk Blz. 83  
Preventie Blz. 84  
Toelichting op product Preventie Blz. 85  
Onderwijs en Educatie Blz. 86  
Toelichting op product Onderwijs en Educatie Blz. 87  
Wat mag het kosten? Blz. 88  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie Blz. 89  
Onderwijshuisvesting Blz. 90  
Toelichting op product Onderwijshuisvesting Blz. 91  
Wat mag het kosten Blz. 92  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting Blz. 93  
Kunst, cultuur en media Blz. 94  
Toelichting op product Kunst, cultuur en media Blz. 95  
Wat mag het kosten? Blz. 96  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting Blz. 97  
Sport Blz. 98  
Toelichting op product Sport Blz. 99  
Wat mag het kosten? Blz. 100  
Toelichting op de lasten en baten Sport Blz. 101  
Accommodaties SMV Blz. 102  
Toelichting op product Accommodaties SMV Blz. 103  
Wat mag het kosten? Blz. 104  
Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV Blz. 105  
Informatie en toegang sociaal domein Blz. 106  
Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 107  
Wat mag het kosten? Blz. 108  
Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein Blz. 109  
Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 110  
Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 111  
Wat mag het kosten? Blz. 112  
Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 113  
Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 114  
Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 115  
Wat mag het kosten? Blz. 116  
Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 117  
Participatie en Werk Blz. 118  
Toelichting op product Participatie en Werk Blz. 119  
Wat mag het kosten? Blz. 120  
Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk Blz. 121  
Inkomen Blz. 122  
Toelichting op product Inkomen Blz. 123  
Wat mag het kosten? Blz. 124  
Toelichting op de lasten en baten Inkomen Blz. 125  
Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 126  
Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 127  
Wat mag het kosten? Blz. 128  
Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 129  
Wmo algemene voorzieningen Blz. 130  
Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen Blz. 131  
Wat mag het kosten? Blz. 132  
Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen Blz. 133  
Overzicht overhead Blz. 134  
Toelichting op product Overhead Blz. 135  
Wat mag het kosten? Blz. 136  
Toelichting op de lasten en baten Overhead Blz. 137  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 138  
Toelichting op product Algemene dekkingsmiddelen Blz. 139  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 140  
Wat mag het kosten? Blz. 141  
Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Blz. 142  
Onvoorzien Blz. 143  
Wat mag het kosten? Blz. 144  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 145  
Meerjareninvesteringplan 2020-2023 Blz. 146  
Meerjareninvesteringsplan Blz. 147  
Meerjarenkapitaallasten 2020-2023 Blz. 148  
Meerjarenkapitaallasten Blz. 149  
Financiële kaders Blz. 150  
Financiële kaders Blz. 151  
Detailoverzicht mutaties per categorie Blz. 152  
Totaaloverzicht perspectiefnota Blz. 153  
Overzicht ombuigingsvoorstellen Blz. 154  
Ombuigingsvoorstel Blz. 155  
Afkortingenlijst Blz. 156  
Afkortingenlijst Blz. 157