Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Meerjareninvesteringplan 2020-2023

Inhoud
Investeringsomschrijving Toelichting 2020 2021 2022 2023
Renovatie recreatieve fietspaden structureel; eens per 2 jaar 30.000 30.000
Bruggen over het Apeldoorns kanaal nieuw 600.000
Vervangen dak De Noordgouw nieuw 733.000
Investeringen sport structureel 47.500 47.500 47.500 47.500
Reconstructie wegen eigen keuze 250.000 250.000 150.000
Kleine onvoorziene investeringen structureel 25.000 25.000 25.000 25.000
Grasbeton buitenwegen structureel; eens per 2 jaar 40.000 40.000
Verbetering fietsvoorzieningen eigen keuze 200.000
Plaatsing VRI Brinklaan nieuw 125.000
Investeringen verkeersveiligheid structureel 25.000 25.000 25.000 25.000
Investeringen openbare verlichting structureel 80.000 80.000 80.000 80.000
Investeringen plantsoenen structureel 50.000 50.000 50.000 50.000
Investeringen speelplaatsen structureel 25.000 25.000 25.000 25.000
Investeringen riolering conform gemeentelijk rioleringsplan 445.003 300.616 381.509 510.000
Investeringen begraafplaatsen conform calculatie begraven 15.000 50.000 66.000
Investeringen gebouwen eigen keuze 159.500 30.000 - -
Investeringen tractie eigen keuze 308.500 53.000 153.000 -
Totaal investeringen 3.158.503 936.116 1.073.009 762.500
Voor 2019 moet er een nieuwe schutting geplaatst worden bij de begraafplaats Wapenveld. Deze investeringskosten bedragen € 21.500,-.
Deze (meer)kosten worden gedekt uit de reserve.