Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Meerjarenkapitaallasten 2020-2023

Inhoud
Kapitaallasten 2020 2021 2022 2023
Renovatie recreatieve fietspaden 600 1.795 2.380 3.560
Bruggen over het Apeldoorns kanaal 4.449 13.347 13.347 13.347
Investeringen onderwijs 11.094 33.283 33.283 33.283
Investeringen sport 1.297 5.178 9.024 12.836
Reconstructie wegen 3.229 12.916 22.603 29.061
Kleine onvoorziene investeringen 639 2.550 4.444 6.322
Grasbeton buitenwegen 578 1.729 2.293 3.431
Verbetering fietsvoorzieningen 2.583 7.750 7.750 7.750
Plaatsing VRI Brinklaan 3.005 9.015 9.015 9.015
Investeringen verkeersveiligheid 917 3.658 6.375 9.067
Investeringen openbare verlichting 1.600 6.387 11.133 15.840
Investeringen plantsoenen 583 2.329 4.063 5.783
Investeringen speelplaatsen 639 2.550 4.444 6.322
Investeringen riolering 3.345 12.486 21.637 31.895
Investeringen begraafplaatsen 300 1.620 5.471 10.265
Investeringen gebouwen 3.940 12.386 13.479 13.361
Investeringen tractie 13.883 43.710 54.387 67.282
Totaal kapitaallasten 52.681 172.689 225.128 278.420