Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Meerjarenperspectief

Inhoud

Meerjarenraming

Vertrekpunt betreft de vastgestelde ramingen 2019-2022. Die zijn in de afgelopen periode geactualiseerd op basis van het principe ‘realistisch ramen’, d.w.z. alle (exploitatie)budgetten zijn onder de loep genomen en afgezet tegenover de laatste inzichten, alsook is de (meerjaren)investeringslijst op onderdelen gemuteerd.

Deze handeling heeft geresulteerd in een groot aantal bijstellingen met een fors kostenverhogend karakter.

Omwille van het overzicht hebben wij de opbrengst van het ‘realistisch ramen’ verdeeld in enkele categorieën, te weten:

  1. Onvermijdbare en niet beïnvloedbare meerkosten;
  2. Meerkosten met ‘eigen’ dekking;
  3. Realistische meerkosten;
  4. Meerkosten met karakter nieuw beleid of wensen (overige claims);
  5. Meevallers.

In onderstaand overzicht is het saldo van elke categorie opgenomen.

 

2019

2020

2021

2022

Begrotingssaldi vorige meerjarenraming

-35.767

-26.590

-224.333

-204.056

1. Onvermijdbare/niet beïnvloedbare meerkosten

673.493

656.712

688.672

658.967

2. Meerkosten met ‘eigen’ dekking

-9.418

993

11.408

11.408

3. Realistische meerkosten

272.787

255.848

153.245

153.245

4. Nieuw beleid / wensen

145.620

128.120

128.120

128.120

5. Meevallers

-924.440

-623.342

-601.672

-600.752

Totaal

122.275

391.741

155.440

146.932