Meer
Publicatiedatum: 30-07-2019

Inhoud

Overzicht ombuigingsvoorstellen

Inhoud
Overzicht ombuigingsvoorstellen (wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke versie in rood weergegeven; tevens bedragen negatief -/- opgenomen)
2019 2020 2021 2022
Bestuur en Financiën
1 Openingstijden gemeentekantoor -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
2 Mediation en juridisch advies -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3 Afschrijving De Heerd en De Rhijnsberg -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
4 Hondenbelasting (invoer voor 2019 niet overgenomen) 0 -60.000 -60.000 -60.000
5 Toeristenbelasting (gefaseerd verhoogd met 0,10 voor 2019; € 0,25 voor 2020 en 2021 en € 0,50 voor 2022 e.v.) -18.000 -45.000 -45.000 -90.000
-129.500 -216.500 -216.500 -261.500
Ruimte
6 Leges WABO -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
7 Tarieven riolering verlagen/tarieven OZB verhogen -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
8 Verkoop gemeentelijke gronden p.m. p.m. p.m. p.m.
9 Beheerplan Openbaar Groen -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
10 Kadaster en Landmeten -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
11 Beheerplan Wegen en Vegen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
12 Beheerplan Water verwerkingskosten -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
13 Beheerplan Wegen verwerkingskosten -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
14 Beheerplan Wegen weginspectie -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
15 Voormalige zoutloods Zwarteweg -27.086 -27.086 -27.086 -27.086
-444.986 -444.986 -444.986 -444.986
Samenleving
16 Investeren en doorontwikkelen toegang sociaal domein 100.000 -137.500 -137.500 -137.500
17 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis -180.000 -180.000 -180.000
18 Algemene voorziening regieondersteuning (AVR) -115.000 -165.000 -165.000 -165.000
19 Woningaanpassingen -25.000 -50.000 -50.000 -50.000
20 Specialistische GGZ kennis in het CJG 35.000 -100.000 -100.000 -200.000
21 Onderzoek naar sluiting consultatiebureau Wapenveld p.m. p.m. p.m. p.m.
22 Inzet op activerings- en participatiekandidaten 43.200 43.200 -166.800 -166.800
23 Bijraming WSW-budget -57.513 -47.873 -47.022
24 Subsidie tafeltje dekje -11.000 -11.000 -16.000
25 Mantelzorgcompliment -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
26 Subsidies < € 1.000,- (niet overgenomen; burgerparticipatie) 0 0 0
27 Cultuursector (burgerparticipatie) -50.000 -50.000
28 Programma Sociaal Maatschappelijk (burgerparticipatie) -50.000 -50.000
17.700 -678.313 -978.673 -1.082.822
Overhead
28 Taakstellende bezuiniging -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Totaal -856.786 -1.639.799 -1.940.159 -2.089.308