Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag worden integraal (bestuurlijk) besproken en waar mogelijk geïntegreerd aangeboden voor alle inwoners.

Zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag worden integraal (bestuurlijk) besproken en waar mogelijk geïntegreerd aangeboden voor alle inwoners.Toelichting

--
Kwaliteit

De Wet Verplichte GGZ, wordt geïmplementeerd in januari 2020. Deze gaat het zorg- en veiligheidsdomein verder integreren rondom Personen met Verward Gedrag. Vanaf 2020 is het mogelijk om een melding te maken bij het college van B&W en is de burgemeester straks gemachtigd om een crisismaatregel af te geven. Vanaf mei 2019 zijn de voorbereidingen van deze wet in gang gezet.