Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Overzicht programmaplan

Inhoud

Overzicht programmaplan

In bijgaande overzicht is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programmaplan

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting zijn geen incidentele uitgaven of inkomsten geraamd.

 

Meerjareninvesteringsplan

Investeringsomschrijving Toelichting 2020 2021 2022 2023
Renovatie recreatieve fietspaden investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen 30.000 30.000
Bruggen over het Apeldoorns kanaal nieuwe investering 600.000
Vervangen dak De Noordgouw nieuwe investering 733.000
Investeringen sport structureel investeringsbudget voor doelen, ballenvangers en renovatie velden 47.500 47.500 47.500 47.500
Reconstructie wegen investeringsbudget nader in te vullen 250.000 250.000 150.000
Kleine onvoorziene investeringen structureel investeringsbudget nader in te vullen 25.000 25.000 25.000 25.000
Grasbeton buitenwegen investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen 40.000 40.000
Verbetering fietsvoorzieningen investeringsbudget nader in te vullen 200.000
Plaatsing VRI Brinklaan nieuwe investering 125.000
Investeringen verkeersveiligheid structureel investeringsbudget nader in te vullen 25.000 25.000 25.000 25.000
Investeringen openbare verlichting structureel investeringsbudget nader in te vullen 80.000 80.000 80.000 80.000
Investeringen plantsoenen structureel investeringsbudget nader in te vullen 50.000 50.000 50.000 50.000
Investeringen speelplaatsen structureel investeringsbudget nader in te vullen 25.000 25.000 25.000 25.000
Investeringen riolering investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan 445.003 300.616 381.509 510.000
Investeringen begraafplaatsen investeringsbudget conform calculatie begraven 15.000 50.000 66.000
Investeringen gebouwen investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen 159.500 30.000 - -
Investeringen tractie investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema 308.500 53.000 153.000 -
Totaal investeringen 3.158.503 936.116 1.073.009 762.500

Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.

Kapitaallasten 2020 2021 2022 2023
Renovatie recreatieve fietspaden 600 1.795 2.380 3.560
Bruggen over het Apeldoorns kanaal 4.449 13.347 13.347 13.347
Investeringen onderwijs 11.094 33.283 33.283 33.283
Investeringen sport 1.297 5.178 9.024 12.836
Reconstructie wegen 3.229 12.916 22.603 29.061
Kleine onvoorziene investeringen 639 2.550 4.444 6.322
Grasbeton buitenwegen 578 1.729 2.293 3.431
Verbetering fietsvoorzieningen 2.583 7.750 7.750 7.750
Plaatsing VRI Brinklaan 3.005 9.015 9.015 9.015
Investeringen verkeersveiligheid 917 3.658 6.375 9.067
Investeringen openbare verlichting 1.600 6.387 11.133 15.840
Investeringen plantsoenen 583 2.329 4.063 5.783
Investeringen speelplaatsen 639 2.550 4.444 6.322
Investeringen riolering 3.345 12.486 21.637 31.895
Investeringen begraafplaatsen 300 1.620 5.471 10.265
Investeringen gebouwen 3.940 12.386 13.479 13.361
Investeringen tractie 13.883 43.710 54.387 67.282
Totaal kapitaallasten 52.681 172.689 225.128 278.420