Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Inhoud

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Collegeprogramma (openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Wat willen we bereiken?

Omgevingsvisie

  • Een integrale toekomstbestendige omgevingsvisie.

Toerisme

  • Heerde staat bij (verblijfs)recreanten en toeristen bekend als gastvrij en natuurvriendelijk, een bloeiende gemeente op de overgang van Veluwe en IJsselvallei. 
  • Ecotoerisme in de natuurlijke omgeving, de keuze en beschikbaarheid van streekproducten en organisatie van kleinschalige evenementen benadrukken Natuurlijk Heerde. 

Economie

  • Ondernemers ervaren de gemeente als een partner die meedenkt en faciliteert en samen met hen bouwt aan een sterke, vitale en duurzame economie. 

Wat gaan we er voor doen?

Duurzaamheid

  • Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen we onze verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en zo min mogelijk afval te produceren, om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst.

Wat gaan we er voor doen?

Bouwen en Wonen

  • Voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en duurzame nieuw gebouwde woningen.
  • Partijen die weten wat de woningbehoefte is, nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
521600 Duurzaamheid 37.022 145.612 144.908 145.941 146.590 147.201
Totaal Lasten 37.022 145.612 144.908 145.941 146.590 147.201

Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid

Lasten

521600 Duurzaamheid

Bij de perspectiefnota is er voor duurzaamheid  structureel €75.000,- bijgeraamd; oorspronkelijk was hiervoor een budget van €45.000,- opgenomen.  Dit geld wordt ingezet voor extra ambtelijke capaciteit om  de (regionale) energietransitie de komende jaren vormgegeven.

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, deelname aan en externe advisering in samenwerkingsverband met Regio Zwolle en de Cleantech Regio.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
533000 Economische zaken 91.174 308.659 308.209 310.897 312.902 314.847
533050 Markten 22.098 20.013 28.827 29.571 30.144 30.710
533100 Festiviteiten 3.208 3.491 5.046 5.086 5.136 5.186
Totaal Lasten 116.481 332.163 342.082 345.554 348.182 350.743
Baten
533000 Economische zaken -2.900 0 0 0 0 0
533050 Markten -6.761 -21.580 -21.880 -22.210 -22.570 -22.930
533100 Festiviteiten 2.206 -1.230 -1.250 -1.270 -1.290 -1.310
Totaal Baten -7.456 -22.810 -23.130 -23.480 -23.860 -24.240

Toelichting op de lasten en baten Economie

Lasten

533000 Economische zaken

Bij de perspectiefnota is voor het eerst in  2019  en volgende jaren €33.500,- bijgeraamd voor de Human Capital Agenda regio Zwolle. Daarnaast is de begroting met €4.500,- verhoogd voor de huur van het kerkplein voor de vrijdagmarkt, nadat besloten is om de markt in de Bonenburgerlaan en op het Kerkplein te blijven houden.

Voor het ondernemersfonds is €180.000,- bijgeraamd. Dit geld wordt als extra OZB-inkomsten ontvangen en geïnd ten behoeve van het Ondernemersfonds aan de ondernemersvereniging.

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 273.766 386.298 368.138 381.604 385.311 389.472
533201 Reserve Toerisme & Recreatie 5.077 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 278.844 386.298 368.138 381.604 385.311 389.472
Baten
533200 Toerisme & Recreatie -21.547 0 0 0 0 0
Totaal Baten -21.547 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Toerisme

Geen bijzonderheden.

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
545000 Volkshuisvesting 87.189 84.204 172.800 179.600 183.921 188.003
545050 Woonwagenkamp 970 10.265 10.322 10.432 10.552 10.699
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 653.164 396.381 386.190 401.493 411.287 420.549
545200 Leges WABO 4.659 0 0 0 0 0
545250 Milieubeheer 276.722 316.729 323.822 333.615 342.758 344.876
Totaal Lasten 1.022.704 807.579 893.134 925.140 948.518 964.127
Baten
545000 Volkshuisvesting -6.496 0 0 0 0 0
545050 Woonwagenkamp -3.321 -5.060 -5.130 -5.210 -5.290 -5.370
545200 Leges WABO -676.936 -503.000 -403.000 -403.000 -403.000 -203.000
545250 Milieubeheer -57.887 -62.162 -62.232 -62.312 -62.402 -62.490
Totaal Baten -744.639 -570.222 -470.362 -470.522 -470.692 -270.860

Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen

Lasten

545100 Vergunning & toezicht bouwen

 Het budget voor de omgevingsdienst is bijgeraamd voor het behandelen en controleren van extra asbestmeldingen.

Baten

545200 Leges WABO

Verwacht wordt dat, na de invoering van de nieuwe omgevingswet, er minder bouwleges kunnen worden geïnd. Daarom is met ingang van 2023 dit budget gehalveerd.  Deze budgetbijstelling maakt onderdeel uit van de aanvullende maatregelen; zie hiervoor ook het onderdeel 'dekkingsplan'.

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
547000 RO eigen plannen 138.157 211.089 207.006 213.178 217.081 220.775
547050 RO initiatieven van derden 156.807 144.097 140.821 145.627 148.643 151.487
547100 RO toezicht handhaving 2.422 2.561 2.491 2.594 2.659 2.720
547150 Planschades 24.006 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
547250 Omgevingswet 0 79.125 122.500 0 0 0
Totaal Lasten 321.393 461.872 497.818 386.399 393.383 399.982
Baten
547000 RO eigen plannen -19.014 -33.710 -34.180 -34.690 -35.250 -35.810
547050 RO initiatieven van derden -108.087 -48.980 -49.670 -50.420 -51.230 -52.050
547150 Planschades -1.800 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totaal Baten -128.901 -107.690 -108.850 -110.110 -111.480 -112.860

Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

547250 Omgevingswet

Bij de resultaatbestemming 2018 is  er €61.000,- overgeheveld naar 2019 voor de implementatie van de omgevingswet. Bij de perspectiefnota 2020-2023 is voor het jaar 2020 €122.500,- extra geraamd.

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
502060 Carillion 1.227 1.600 1.620 1.640 1.670 1.700
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.040 1.050 1.070 1.090 1.110
502120 Muziekkoepel Veessen 0 100 1.600 1.620 1.640 1.660
502180 Stalling werf 12.774 15.390 15.590 15.820 16.060 16.310
502640 Flessenbergerweg 39 21.311 22.215 22.688 22.816 22.965 23.113
502680 Villa Jacoba 29.948 40.370 32.288 32.533 32.808 33.093
502740 Nachtegaalweg 48 29.757 21.547 21.045 21.126 21.207 21.298
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 146.608 150.392 153.109 156.458 158.759 159.934
549200 Vrijkomende locaties 343.360 48.500 84.736 85.229 82.862 82.453
549201 Reserve vrijkomende locaties 642.000 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.226.984 301.154 333.726 338.312 339.061 340.671
Baten
502180 Stalling werf -650 0 0 0 0 0
502640 Flessenbergerweg 39 -11.773 -8.760 0 0 0 0
502680 Villa Jacoba -17.796 -17.054 -17.894 -18.160 -18.450 -18.750
502740 Nachtegaalweg 48 -691 -1.800 -21.704 -22.030 -22.380 -22.740
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties -38.651 -36.060 -35.251 -35.780 -36.350 -36.930
549200 Vrijkomende locaties -1.051.643 -28.860 0 0 0 0
549201 Reserve vrijkomende locaties -72.550 0 -32.968 -32.968 -30.048 -29.055
Totaal Baten -1.193.756 -92.534 -107.817 -108.938 -107.228 -107.475

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties

Lasten

502680 Villa Jacoba

Bij de perspectiefnota 2020-2023 is voor 2019 €7.500,- bijgeraamd voor het achterstallig onderhoud van de tuin.

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vond in 2018 plaats.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
537000 Gebiedsontwikkeling 1.414.605 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.414.605 0 0 0 0 0
Baten
537000 Gebiedsontwikkeling -1.663.775 0 0 0 0 0
Totaal Baten -1.663.775 0 0 0 0 0

Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling

Geen bijzonderheden.

Beheer en Onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
502100 Zoutloods 27.341 0 0 0 0 0
502500 Sportpark Molenbeek 8.094 7.950 8.060 8.190 8.320 8.460
502520 Sportpark Eeuwlanden 9.890 5.120 5.190 5.270 5.360 5.450
502540 Sportpark Monnikenbos 8.367 6.630 6.730 6.830 6.930 7.040
502560 Sportpark Veessen 1.771 1.520 1.540 1.560 1.580 1.610
502620 Aula en baarhuisjes 17.997 24.730 25.080 25.480 25.900 26.320
549300 Buitensportaccommodaties 299.239 706.653 339.392 344.165 346.119 350.615
551000 Gemeentelijke gronden 106.891 67.291 84.924 87.814 89.627 91.337
551050 Erfpachten 11.082 9.890 6.450 6.450 6.450 6.450
551100 Kadaster & Landmeten 30.443 50.908 52.294 53.575 54.514 55.429
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 115.095 142.174 144.345 146.829 149.275 151.743
551200 Beheerplan Wegen 1.220.133 1.636.190 1.616.202 1.674.933 1.719.240 1.755.154
551201 Reserve Beheerplan Wegen 1.108.347 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot 32.080 54.659 42.825 43.445 44.115 44.805
551250 Huisnummering/straatnaamborden 1.925 1.790 1.820 1.850 1.880 1.910
551350 Herstel degeneratieschade 119.598 108.616 108.809 110.674 112.435 114.196
551351 reserve Herstel degeneratieschade 43.000 0 0 0 0 0
551400 Beheerplan Kunstwerken 236.989 250.949 250.256 254.139 258.085 262.070
551450 Verkeersmaatregelen 106.360 123.556 118.898 125.375 135.443 143.054
551600 Beheerplan Water 81.416 96.725 97.064 98.710 100.351 102.012
551650 Verkeers- en vervoersplan 37.051 38.356 39.942 41.427 42.396 43.325
551750 Beheerplan Verlichting 171.982 230.187 227.031 228.384 229.959 231.466
551800 Beheerplan Openbaar groen 1.062.496 1.073.891 1.159.992 1.189.815 1.212.463 1.236.591
551850 Beheerplan Speeltuinen 70.668 77.091 78.070 80.879 83.519 86.124
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 332.690 393.340 384.480 399.290 410.244 421.196
551901 Reserve Begraafplaatsen 0 16.308 0 0 0 0
552000 Onderhoudsplan Reiniging 1.401.056 1.550.995 1.546.895 1.549.876 1.551.919 1.553.877
552100 Onderhoudsplan Riolering 1.448.482 1.124.991 1.145.950 1.181.106 1.201.829 1.219.602
552200 Huisaansluiting riolering 12.344 1.858 1.950 2.031 2.082 2.130
Totaal Lasten 8.122.828 7.802.368 7.494.189 7.668.097 7.800.035 7.921.966
Baten
502540 Sportpark Monnikenbos -1.166 0 0 0 0 0
502560 Sportpark Veessen -369 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties -42.182 -52.235 -52.975 -53.765 -54.605 -55.475
551000 Gemeentelijke gronden -46.677 -73.727 -58.019 -58.440 -58.900 -59.360
551050 Erfpachten -45.364 -38.899 -48.908 -49.640 -50.430 -51.240
551100 Kadaster & Landmeten -1.375 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 0 0 0 0 0 0
551200 Beheerplan Wegen -1.108.347 0 0 0 0 0
551201 Reserve Beheerplan Wegen -138.158 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot -32.080 -54.659 -42.825 -43.445 -44.115 -44.805
551350 Herstel degeneratieschade -79.209 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750
551351 reserve Herstel degeneratieschade -68.997 -138.000 -86.530 -87.480 -88.880 -90.300
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken -164.313 -180.657 -114.657 -114.657 -114.657 -114.657
551450 Verkeersmaatregelen -153 0 0 0 0 0
551550 Inritvergunningen 0 0 0 0 0 0
551650 Verkeers- en vervoersplan -286 0 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting -4.997 -4.830 -4.900 -4.970 -5.040 -5.120
551800 Beheerplan Openbaar groen 0 0 0 0 0 0
551901 Reserve Begraafplaatsen -77.885 -43.068 -36.066 -57.553 -73.247 -86.872
551950 Inkomsten begraafplaatsen -462.760 -513.801 -497.493 -497.493 -497.493 -497.493
552001 Reserve Reiniging -195.252 -187.002 -177.088 -181.100 -183.903 -186.039
552050 Inkomsten reiniging -1.686.344 -1.834.670 -1.834.670 -1.834.670 -1.834.670 -1.834.670
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 -66.417 -96.075 -140.882 -169.461 -189.263
552150 Inkomsten riolering -1.746.421 -1.407.237 -1.389.476 -1.389.476 -1.389.476 -1.389.476
552200 Huisaansluiting riolering -1.680 -1.858 -1.950 -2.031 -2.082 -2.130
Totaal Baten -5.904.014 -4.607.940 -4.452.512 -4.526.482 -4.577.839 -4.617.780

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten

549300 Buitensportaccommodaties

In 2019 is €301.000,- beschikbaar gesteld voor het achterstallig onderhoud van de kleedkamers van de voetbalverenigingen/opslagruimte AV De Gemzen. Dit verklaart het eenmalige grote verschil met de begroting 2020.

 

551200 Beheerplan wegen

Bij de voorjaarsnota 2019 is er €53.000,- vanuit de reserve wegen toegevoegd. Dit geld is voorgaande jaren ontvangen als vergoeding voor het herstel van degeneratieschade.  Hierdoor is het budget toegenomen.

 

551750 Beheerplan verlichting

Het budget voor het stroomverbruik voor openbare verlichting wordt met ingang van 2020 met €10.000,- oplopend tot €16.000,- (2023) afgeraamd. Dit is mogelijk omdat steeds meer gebruik gemaakt wordt van energiezuinige armaturen.

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 3.208 8.796 8.705 8.818 8.931 9.053
555000 Bosbeheer 101.653 99.246 95.360 96.363 97.463 98.583
555050 Recreatiebeheer 11.880 4.129 3.034 3.160 3.239 3.313
Totaal Lasten 116.741 112.171 107.099 108.341 109.633 110.949
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf -3.688 -4.475 -4.555 -4.555 -4.628 -4.700
555000 Bosbeheer -142.854 -145.990 -156.066 -158.089 -160.269 -162.479
Totaal Baten -146.542 -150.465 -160.621 -162.644 -164.897 -167.179

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Geen bijzonderheden.

BBV-Indicatoren programma Ruimte, wonen en ondernemen

BBV indicatoren