Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Onvoorzien

Inhoud

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (P+W) Primaire begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
531400 Onvoorzien 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal Lasten 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Toelichting op de baten en lasten

De post Onvoorzien wordt door het college ingezet voor onuitstelbare, onvermijdbare en onvoorzienbare kosten tot maximaal €10.000,- per gebeurtenis. De raad wordt bij de voorjaarsnota, najaarsnota en/of jaarstukken geïnformeerd over de uitputting van dit budget.