Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Woningcorporaties en makelaars nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Woningcorporaties en makelaars nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Het overleg vergroot de onderlinge betrokkenheid van de partijen en stimuleert de netwerk-werking. Samenwerking versterkt de zorg voor goede en betaalbare woningen voor diverse doelgroepen. Het gezamenlijk opstellen van de woonagenda vergroot draagvlak en betrokkenheid bij uitvoering.Toelichting

--
Kwaliteit

In januari 2019 hebben twee marktconsultaties plaatsgevonden in het kader van de Woonagenda. Er is gesproken met partijen die zicht hebben op de ontwikkelingen in het particuliere markt segment (ontwikkelaars, banken en makelaars) en er is gesproken met partijen die zicht hebben op de ontwikkelingen in het Wonen en Zorg segment (zorgkantoren en zorgaanbieders). Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht. Aangezien een Woonagenda iedere twee jaar herijkt moet worden, is het goed om deze partijen dan wederom te consulteren.

Daarnaast maakt Triada onderdeel uit van de projectgroep die op dit moment bezig zijn om een Woonagenda op te stellen. Triada schuift aan bij de overleggen en heeft ook deelgenomen aan de marktconsultaties. Er is dus een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de grootste corporatie in onze gemeente.