Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Wij nemen deel aan een regionaal werkgeversservicepunt.

Wij nemen deel aan een regionaal werkgeversservicepunt.Toelichting

--
Kwaliteit

Vanuit de arbeidsmarktregio Zwolle is er in 2018 één Werkgeversservicepunt opgezet, waarbij er sprake is van een netwerksamenwerking. Er is een gezamenlijke website, www.daarwerkenweaan.nl. Binnen de arbeidsmarktregio is er sprake van een onderverdeling in subregio’s. Gemeente Heerde werkt hierin samen met Hattem en Oldebroek. In 2019 is nader onderzocht hoe we binnen H20 deze gezamenlijke werkgeversdienstverlening nog beter gestalte kunnen geven. Mede in het perspectief dat gemeente Heerde op termijn zal switchen naar de arbeidsmarktregio Stedendriehoek. Wij hebben de werkgeverservicedienstverlening samen met de H2O gemeenten uitbesteed aan Lucrato die ook de MT-overleggen in de arbeidsmarktregio voor ons bijwoont. Er dient nog een marktbewerkingsplan gemaakt te worden waarvoor geldt dat iedere gemeente 28 werkgeverservicedienstverleningen zal gaan leveren aan input.