Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Wij houden vast aan de zondagsrust voor winkels (detailhandel) en stimuleren dat op werkdagen de openstelling van winkels zo veel mogelijk uniform is.

Wij houden vast aan de zondagsrust voor winkels (detailhandel) en stimuleren dat op werkdagen de openstelling van winkels zo veel mogelijk uniform is.Toelichting

--
Kwaliteit

In onze contacten met ondernemers stimuleren wij uniforme winkeltijden, onder andere via De Nieuwe Winkelstraat. De Verordening Winkeltijden gemeente Heerde (1996) wordt geactualiseerd.

Uitvoering is conform huidige winkeltijden verordening Heerde en coalitieakkoord en collegeprogramma. Vraagstuk was wel voor 2019 bestuurlijk geagendeerd door het verzoek van de supermarktondernemers en OVH voor onder andere actualisatie winkeltijdenverordening (zondag openstelling). Het college heeft besloten om het huidige coalitieakkoord en collegeprogramma te volgen en vooralsnog niet over te gaan tot zondag openstelling van detailhandel.