Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Wij blijven tezamen met regiogemeenten het gesprek met de minister over vliegveld Lelystad voeren.

Wij blijven tezamen met regiogemeenten het gesprek met de minister over vliegveld Lelystad voeren.

Minister is van mening dat Lelystad Airport in 2020 geopend kan worden voor vakantievluchten. Met Elburg, Oldebroek en Hattem is afgesproken dat nauw samengewerkt zal worden en dat solidair gehandeld wordt.Toelichting

--
Kwaliteit

Standpunt van gemeente Heerde is dat eerst een herindeling van het luchtruim moet plaatsvinden en dat na gedegen onderzoek Lelystad Airport pas in gebruik kan worden genomen.

Over de laatste niet gewenste aanpassing van de vliegroute, met een stijgende lijn op de route ter hoogte van Heerde/Wapenveld is een gezamenlijke brief aangeboden aan het ministerie.

Een overleg is opgezet tussen de burgemeesters van Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde. Later is deze aangevuld met portefeuillehouders uit de verschillende colleges. Onderwerpen: Lelystad Airport maar ook de herziening luchtruim en de luchtvaartnota 2020-2050. Dit netwerk heeft ook een ambtelijke component. Inmiddels zijn ook de gemeenten Kampen en Zwolle in de samenwerking betrokken.

Inmiddels is de ingebruikneming van het vliegveld Lelystad vooralsnog een half jaar uitgesteld onder andere in verband met de extra uitstoot van stikstof die dit tot gevolg heeft.

Op provinciaal niveau wordt ook overleg gevoerd met provincie en andere gemeenten.