Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

We staan open voor vernieuwende vormen van zorg voor inwoners met verward gedrag.

We staan open voor vernieuwende vormen van zorg voor inwoners met verward gedrag.Toelichting

--
Kwaliteit

De voorbereidingen voor aanpak 0 - 100 zijn in volle gang. Daarin hebben we meegenomen dat we zoeken naar een herkenbaar meldpunt voor mensen met onbegrepen/verward gedrag.

Vanuit de regio worden gelden beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van algemene voorzieningen (deze gelden zijn onderdeel van het convenant dat 27 mei 2019 door de raad is vastgesteld). Daarnaast is in ontwikkeling een brede basisvoorziening/inloop voor de doelgroep GGZ/LVB.