Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen.

We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen.

De kwaliteit van het landschap en de leefbaarheid van het buitengebied behouden door het uitvoering van ecologisch beheer van de bermen.Toelichting

--
Kwaliteit

Waar mogelijk wordt  de belevingswaarde door realisatie van kruiden- en faunarijke bermen binnen het bestaande budget vergroot en worden inwoners via de gemeentepagina geïnformeerd over de voortgang en het nut. Bij de aanbesteding van het maaien voor 2020 en volgende jaren wordt hier extra aandacht aan gegeven.