Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Waar mogelijk wordt laagdrempelige opvang met hulp van de samenleving geboden in bestaande accommodaties.

Waar mogelijk wordt laagdrempelige opvang met hulp van de samenleving geboden in bestaande accommodaties.

De gemeente Heerde kent herkenbare accommodaties in de samenleving te denken valt “de Heerd”, “het Hof van Cramer” maar ook verschillende locaties in de dorpen zoals multifunctioneel centrum in Vorchten en sporthal “de Noord” in Veessen. We weten dat de kans van slagen voor laagdrempelige opvang wordt vergroot wanneer dit in een leefomgeving wordt geboden die veilig en leefbaar is, en waar men positieve sociale contacten kan opdoen.Toelichting

--
Kwaliteit

Dit is onderdeel van de aanpak van 0-100 waarbij er onderzocht wordt hoe de fysieke vindplaats c.q. ontmoetingsplekken voor het sociaal domein voor inwoners ingericht moet worden.
Herstructureren algemene voorziening regieondersteuning: oriëntatie naar brede dag voorziening in bestaande accommodaties in plaats van gefragmenteerde dagbesteding- realisatie is in ontwikkeling waarbij er aangesloten wordt bij het scenario onderzoek in het kader van de locatie 0-100.