Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Voortgang geven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden.

Voortgang geven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden.Toelichting

--
Kwaliteit

In mei 2019 heeft een themaraad plaatsgevonden waarbij raads- en commissieleden zijn geïnformeerd over de complexiteit van tariefstellingen voor onderhoud en beheer van de begraafplaatsen in de gemeente. Het vervolg van 2019 zal worden gebruikt om de vraagstukken die besproken zijn, verder uit te werken en in het voorjaar van 2020 met een discussienota en vervolgens met een raadsvoorstel te komen.