Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Verdere ontschotting van het sociaal domein ten behoeve van efficiënte en effectieve inzet van de middelen.

Verdere ontschotting van het sociaal domein ten behoeve van efficiënte en effectieve inzet van de middelen.

Ontschotting is onderdeel van de transformatie en wordt breed uitgevoerd. Voor 2019 e.v. gezamenlijk inkoop maatwerkvoorzieningen voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast proces  “aanpak van 0-100” om de toegang tot (collectief) gefinancierde zorg en ondersteuning integraal te benaderen met meer en betere samenwerking tussen professionals, ketenpartners, vrijwilligers, kerken, verenigingen en mantelzorgers.Toelichting

--
Kwaliteit

Ontschotting is onderdeel van de transformatie en wordt breed uitgevoerd. In 2020 wordt integraal gewerkt vanuit de gezamenlijk ontwikkelde zorgproducten voor Jeugd en Wmo en de integrale verordening.

In 2020 wordt de aanpak 0-100 verder uitgewerkt. Hierbij staat het integrale werken rondom een casus centraal. Het gaat om ontschotting binnen de decentralisaties en om het versterken van de verbinding met ketenpartners en overige betrokken organisaties.