Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het plan van aanpak omgevingsvisie.

Uitvoering geven aan het plan van aanpak omgevingsvisie.Toelichting

--
Kwaliteit

Het plan van aanpak ziet toe op andere manier van werken (ja, mits) en dereguleren van bestaand beleid. De invulling werd nader bepaald met een geselecteerd adviesbureau. In 2018 was er de "Week van de Omgevingswvisie" waarin een aantal bouwstenen werd opgehaald. In het eerste halfjaar van 2020 volgt de totstandkoming van omgevingsvisie. Daarna gaan we door met vormgeven van het omgevingsplan en eventueel met programma's.