Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Toepassen van de centrumvisie Heerde.

Toepassen van de centrumvisie Heerde.

Doel is het schetsen van een duidelijk toekomstbeeld van het centrum voor alle betrokken partijen met als ambitie een comfortabel en herkenbaar winkelgebied met prettig ondernemersklimaat in 2025.Toelichting

--
Kwaliteit

De maatregel Nieuwe Winkelstraat maakt hier deel van uit. Daarnaast zetten we in op het terugdringen van de leegstand in de aanloopstraten door toepassing van de maatregel Compact Centrum. In 2018 is er de inventarisatie en de monitoring van de leegstand. Op grond van de uitkomsten met stakeholders wordt bezien hoe leegstand kan worden gevuld. Dit is een doorlopend proces met in 2020 een evaluatie. Wij faciliteren de ontwikkeling van de Werf.