Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Stimuleren en faciliteren van sport activiteiten.

Stimuleren en faciliteren van sport activiteiten.Toelichting

--
Kwaliteit

In 2020 wordt verder invulling gegeven aan de nota sport en bewegen. Ook wordt verder invulling gegeven aan de privatisering van sportaccommodaties.

 
Er zijn enkele vergaderingen geweest met het ingestelde Platform Sport. De bedoeling van dit Platform is de samenwerking tussen de diverse sportverenigingen te versterken en zodoende de daadkracht te vergroten. In 2020  wordt in gezamenlijkheid verder gewerkt om het nieuwe Lokale Sportakkoord op te stellen.