Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Samen met Wij zijn Heerde, Visit Veluwe, recreatiebedrijven, cultuurpartners en overige ondernemers dragen wij bij aan de ambitie van de Veluwe op 1 in de Veluweagenda.

Samen met Wij zijn Heerde, Visit Veluwe, recreatiebedrijven, cultuurpartners en overige ondernemers dragen wij bij aan de ambitie van de Veluwe op 1 in de Veluweagenda.

Als verbonden partij aan de Samenwerkingsovereenkomst toeristische marketing Veluwe 2018-2021 uitvoering geven aan de agenda via een collectieve marketingaanpak en een duurzame groei in de vrijetijdseconomie op de Veluwe.Toelichting

--
Kwaliteit

Realisatie, optimalisatie en in stand houden van een duurzaam regionaal recreatief routenetwerk voor verschillende takken van recreatief gebruik in samenwerking met Veluwepartners en het Routebureau Veluwe. Samen met partners nemen wij deel in de ontwikkeling en promotie van de IJsseldelta als onderscheidend element.

In 2018 is een proces gestart tot intensivering van de ambtelijk/bestuurlijke samenwerking tussen de IJsselgemeenten en Marketing Salland, Visit Veluwe en de provinciale besturen gericht op  versterking van de zelfstandige recreatief/toeristische positie van de IJsseldelta binnen het programma Veluwe op 1. In het kader van de samenwerking binnen dat programma  is er een meerjarenuitvoeringsprogramma vastgesteld dat de komende jaren gefaseerd wordt uitgevoerd. De Veluwe en aansluitende randgebieden zijn opgedeeld in verschillende belevingsgebieden met een elk eigen thema, die in 2019 en 2020  verder worden uitgewerkt.

Met Visit Veluwe en lokale stichting Visit Heerde overleggen wij over de intensivering van de lokale en bovenlokale marketing en promotie.