Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Samen met inwoners, ondernemers en VVN inventariseren van verkeersonveilige situaties in de gemeente.

Samen met inwoners, ondernemers en VVN inventariseren van verkeersonveilige situaties in de gemeente.

Een inventarisatie uitvoeren onder de inwoners, ondernemers en VVN over de verkeersonveilige situaties in de gemeente Heerde. Deze inventarisatie gaat onderdeel worden van de actualisatie van het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.Toelichting

--
Kwaliteit

We hebben een prioritering van objectieve onveilige verkeerssituaties in de gemeente Heerde.  Ieder jaar wordt deze lijst geactualiseerd.

In het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP)  is standaard een lijst opgenomen met subjectieve  onveilige verkeerssituatie die samen met bewoners, ondernemers en VVN is samengesteld. Deze wordt opnieuw geactualiseerd en maakt deel uit van het uiterlijk in 2020 vast te stellen GVVP.