Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Respijtzorg voor mantelzorgers.

Respijtzorg voor mantelzorgers.Toelichting

--
Kwaliteit

Het gebruik en de inzet van respijtzorg of vervangende zorg is lastig te meten, omdat er meerdere vormen zijn die ook niet altijd als respijtzorg geregistreerd worden: het kan gaan om dagbesteding (jeugd/volwassenen), dagverzorging en logeeropvang. Als gemeente zijn wij niet uitsluitend aan zet bij respijtzorg of vervangende zorg. Een inwoner kan respijtzorg soms/deels vergoed krijgen bij meerdere instanties zoals gemeente ( wmo en/of jeugdwet),  de wet langdurende zorg of zorgverzekeraar. Ook kan een inwoner het oplossen door middel van vrijwillige inzet (denk aan een buur die even oppast). Dit betekent dat inwoners vervangende zorg ook bij meerdere organisaties kunnen aanvragen. 

In het kader van het programma langer thuis wonen heeft de gemeente Heerde in samenwerking met Epe/ Viattence en Groot Stokkert in voorjaar 2019 een pilot logeerzorg toegekend gekregen. Hierin wordt  in een jaar tijd praktisch onderzocht wat logeerzorg voor de gebruiker betekent  als vorm van  respijtzorg en welke vormen van respijtzorg als ontlastend worden ervaren.