Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Promotie en marketing van de gemeente financieel faciliteren wij via Wij zijn Heerde (inclusief een betaalde kracht voor 2018-2020) en Visit Veluwe.

Promotie en marketing van de gemeente financieel faciliteren wij via Wij zijn Heerde (inclusief een betaalde kracht voor 2018-2020) en Visit Veluwe.Toelichting

--
Kwaliteit

Ten behoeve van de lokale marketing wordt het contract met Visit Heerde uitgevoerd en voor bovenlokale marketing en promotie wordt voor de periode 2018-2021 het contract met Visit Veluwe uitgevoerd

De financiële facilitering van de Stichting Visit Heerde is conform het raadsbesluit in 2018 ingezet.

In 2018 is de betaalde kracht Stichting Visit Heerde gestart. In 2018 is uitvoering gegeven aan het werkprogramma voor 2019 en 2020  en de hiervoor beschikbaar gestelde financiële middelen (worden) ingezet. De contacten met Vist Veluwe zijn geïntensiveerd.