Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Plannen voor andere (gemeenschappelijke) woonconcepten faciliteren.

Plannen voor andere (gemeenschappelijke) woonconcepten faciliteren.Toelichting

--
Kwaliteit

De gemeente Heerde is al in 2012 een nieuwe weg ingeslagen door uitnodigingsplanologie centraal te stellen. Om te voorzien in de behoefte aan nieuwe woningen wordt ingezet op inbreiding in stedelijk gebied, transformatie en functieverandering van bestaande bebouwing. Bij nieuwe initiatieven dient, naast de maatschappelijke meerwaarde, aangetoond te worden dat er markt is voor de voorgestelde woningen. Uitgangspunt hierbij is kwaliteit en het inzetten van woningen voor zoveel mogelijk doelgroepen. Als dit aangetoond wordt, wordt medewerking verleend. Naast traditionele woningbouw vallen andere woonconcepten daar zeker onder. Dit aspect wordt ook als uitgangspunt opgenomen in de Woonagenda.