Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Passend maatwerk aanbieden voor inwoners om hen taal-, reken- en digitaal vaardig te maken.

Passend maatwerk aanbieden voor inwoners om hen taal-, reken- en digitaal vaardig te maken.Toelichting

--
Kwaliteit

Vanuit de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) bieden we in 2020 de inwoners de mogelijkheid om formele taallessen te volgen. Daarnaast is er ook minimaal acht uur per week een Taalpuntdocent beschikbaar. Daarnaast biedt ondermeer Senior Web als ook Werkbedrijf Lucrato ondersteuning  in het aanleren van (digitale) basisvaardigheden.