Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en (ambulante) ondersteuning signaleren vroegtijdig en er zijn afspraken dat benodigde ondersteuning tijdig wordt gegeven.

Onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en (ambulante) ondersteuning signaleren vroegtijdig en er zijn afspraken dat benodigde ondersteuning tijdig wordt gegeven.Toelichting

--
Kwaliteit

Reguliere activiteit. Ambulante ondersteuning in Heerde wordt geboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG werkt nauw samen met de binnen het onderwijs aanwezige expertise. Ook sluiten zij aan bij wat er vanuit maatschappelijk partners zoals kinderopvang en onderwijs wordt gesignaleerd. Aan elke school in Heerde is een gezinscoach gekoppeld als contactpersoon. Over signaleren en tijdigheid van acteren zijn afspraken gemaakt met scholen op strategisch en operationeel niveau. Tevens zijn de jeugdgezondheidszorgvoorzieningen en de leerplichtambtenaar operationeel vanuit het CJG. Sinds 2018  wordt tevens het programma ouderbetrokkenheid vorm gegeven. Dit programma is met name gericht op vroegtijdige signalering en preventie. Dit programma is in 2019 uitgebreid en wordt in 2020 voortgezet.
Buurtsportcoaches, jongerenwerker en CJG ontwikkelen in gezamenlijkheid door op wijze van signaleren in de samenleving.