Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving.

Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving.Toelichting

--
Kwaliteit

Een van de producten van de AVG is het opstellen en beheren van een verwerkingsregister. In 2019 is in de organisatie bewustwording gecreëerd voor de onderwerpen gegevensbescherming en privacy. Vooral de bewustwording van de medewerkers speelt een belangrijke rol in het succesvol naleven van de wetgeving. Daarom is er blijvend veel aandacht voor ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. Tevens zal er op diverse gebieden beleid (verder) ontwikkeld worden waarmee de informatieveiligheid geborgd wordt.  De inzet van de Privacy Officer (PO) en van de Concern Information Security Officer (CISO) zal hier positief aan bijdragen.