Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Inzetten op het vinden, versterken en verbinden van mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers zodanig dat zij ook mee kunnen doen in de samenleving

Inzetten op het vinden, versterken en verbinden van mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers zodanig dat zij ook mee kunnen doen in de samenlevingToelichting

--
Kwaliteit

In mei 2019 is het uitvoeringsprogramma vrijwilligers 2019-2020 vastgesteld waarin een van de speerpunten vrijwilligersmanagement 3.0: de ‘nieuwe’  vrijwilliger mobiliseren centraal staat. Hierin wordt als doel gesteld om het vrijwilligerspotentieel van de gemeente Heerde meer te benutten en onderlinge samenwerking van vrijwilligersorganisaties te versterken. Concrete maatregel  die in 2019 wordt uitgevoerd is het organiseren van een training voor vrijwilligersorganisaties om jongeren- en jongvolwassenen meer te betrekken bij vrijwilligerswerk. In 2020 zal  meer nadruk worden gelegd op ondernemers en bedrijven: zij zullen worden uitgedaagd om diensten, producten, talenten of tijd te investeren in de vorm van vrijwilligerswerk.