Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden.

Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden.

Onze visie “naar een omgevingsbewuste en ondernemende organisatie” is zodanig dat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.Toelichting

--
Kwaliteit

Medewerkers :

  • Stellen de klant centraal en weten wat dit voor hun werk betekent;
  • Hebben het zelfvertrouwen, lef en durf om hierin ondernemend op te treden;
  • Voelen eigenaarschap wat hun werkzaamheden betreft
  • Zijn zich ervan bewust dat we als organisatie samen regels hebben gemaakt en het gewoon is elkaar daarop aan te spreken

Door de themagerichte aanpak op drie vlakken: organisatie, afdeling en persoonlijk is dit blijvend onderwerp van gesprek.