Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Investeren in jonge medewerkers.

Investeren in jonge medewerkers.

Betere balans in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Nieuwe dynamiek. Reduceren kosten inhuur externen.Toelichting

--
Kwaliteit

Het beleid is erop gericht om de leeftijdsopbouw in balans te krijgen. In 2018 is het generatiepact (jong voor oud) ingevoerd. Er zijn ontwikkelingen om te komen tot een traineepool. In 2018 is daarnaast gestart met het werven van trainees.

Inmiddels zijn er 6 trainees (22-28 jaar) werkzaam binnen de gemeente Heerde.