Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Initiatieven uit de samenleving benutten om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.

Initiatieven uit de samenleving benutten om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.Toelichting

--
Kwaliteit

Jaarlijks: subsidieverstrekking aan het gemeentelijke mantelzorg- en vrijwilligerssteunpunt en het volwassenenwerk, onder andere in de vorm van activiteitensubsidies.

In 2019 is ingezet op een betere samenwerking tussen de verschillende vrijwilligersorganisaties, waarbij het platform wordt uitgebreid met vrijwilligersorganisaties die buiten het sociaal domein actief zijn. Deze lijn zal ook in 2020 doorgezet worden. Daarbij zal er ook gekeken worden naar de activiteitensubsidies.