Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

In stand houden mantelzorgcompliment.

In stand houden mantelzorgcompliment.Toelichting

--
Kwaliteit

Werkwijze rondom het mantelzorgcompliment is najaar 2018 vastgelegd in de verordening Wmo en Jeugdhulp 2018.
Ieder najaar wordt een campagne gestart om inwoners te attenderen op het lokale mantelzorgcompliment. In nauwe samenwerking met de Plu wordt het mantelzorgcompliment jaarlijks in december uitgekeerd.

In het kader van de ombuigvoorstellen is het totaal beschikbare bedrag voor het mantelzorgcompliment verlaagd. Voor 2020 wordt daarom gekeken naar een andere vorm om mantelzorgers te complimenteren.