Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

In prestatieafspraken en contacten met ontwikkelaars aandacht vragen om levensloopbestendig betaalbaar te bouwen voor jonge en oude inwoner, inwoners met een beperking, statushouders en inwoners die beschermd moeten wonen.

In prestatieafspraken en contacten met ontwikkelaars aandacht vragen om levensloopbestendig betaalbaar te bouwen voor jonge en oude inwoner, inwoners met een beperking, statushouders en inwoners die beschermd moeten wonen.

Er worden per doelgroep prestatieafspraken gemaakt. Voorafgaand aan nieuw bod woningcorporatie worden jaarlijks de afspraken geëvalueerd waardoor bijsturing plaats kan vinden. Ook worden afspraken gemaakt over te bouwen aantallen, levensloopbestendigheid en energetische maatregelen.Toelichting

--
Kwaliteit

In de prestatieafspraken met Triada Woondiensten, als grootste verhuurder van sociale huurwoningen in de gemeente, maken wij  afspraken over de betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, transformatie, jongeren, senioren en zorg, statushouders, leefbaarheid en participatie. Deze afspraken hebben  wij in het voorjaar van 2019 geëvalueerd met de stakeholders. Triada heeft de komende periode 2019 een nieuw actueel bod voor de prestatieafspraken neergelegd.

Daarnaast is, door het vaststellen van het woningmarktonderzoek gemeente Heerde – Triada als richtlijn voor toekomstige planologische ontwikkelingen, de bouw van sociale huurwoningen al onderdeel van gesprek met alle ontwikkelaars. Dit vooruitlopend op de Woonagenda die op dit moment opgesteld wordt. Triada is hierdoor al met een aantal ontwikkelaars in gesprek over de bouw van sociale huurwoningen.