Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Het Kindpakket maakt het mogelijk dat kinderen, die in armoede leven, deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten

Het Kindpakket maakt het mogelijk dat kinderen, die in armoede leven, deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteitenToelichting

--
Kwaliteit

Kinderen die in armoede leven worden ondersteund op gebied van onderwijs, sportieve en culturele activiteiten; dit is in het kindpakket geregeld. Het kindpakket is structureel onderdeel van de armoedebestrijding. Elk jaar wordt via de meicirculaire bekend gemaakt hoeveel financiële middelen we ontvangen voor de uitvoering van het Kindpakket.  Op basis hiervan wordt een uitvoeringsplan ontwikkeld en in 2020  invulling gegeven aan het Kindpakket.