Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Het aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen is zichtbaar in de dorpen en wordt waar nodig heroverwogen.

Het aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen is zichtbaar in de dorpen en wordt waar nodig heroverwogen.

De komende jaren wordt bekeken in hoeverre algemene voorzieningen uitgebreid of aangepast moeten worden ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Zo wordt er gekeken of de dagbesteding breder en zichtbaarder ingezet kan gaan worden. Daarbij wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden in de dorpen.Toelichting

--
Kwaliteit

Dit is onderdeel van de aanpak van 0-100 waarbij er onderzocht wordt hoe de fysieke vindplaats c.q. ontmoetingsplekken voor het sociaal domein voor inwoners ingericht moeten worden.