Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid.

(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid.

Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken bij herinrichting van de openbare ruimte en worden betrokken bij onderhoud van de openbare ruimte.Toelichting

--
Kwaliteit

Doelstelling is een gedragen plan voor aanwonenden en ondernemers. Bij het realiseren van een (her)inrichtingsplan betrekken we bewoners voor het vaststellen van een definitief ontwerp. Het conceptplan wordt tijdens een inloopavond gepresenteerd. Iedereen kan op het conceptplan reageren via een reactieformulier en krijgt persoonlijk antwoord. Ons uitgangspunt is om zo veel mogelijk aan reacties tegemoet te komen als dat past binnen de richtlijnen van CROW, de parkeernota, het afvalwaterketenplan, het beleidsplan Verlichting en binnen het beschikbare budget.

Welke plannen tot uitvoer komen in 2020 hangt sterk af van de ontwikkelingen met de PAS ten aanzien van stikstofdepositie en P-FOS. Het gaat dan om plannen waarvoor een vergunning is vereist. Als de werkzaamheden het gevolg zijn van aanpak van ons rioolstelsel is geen vergunning vereist.