Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Handhaving wanneer sprake is van uitkeringsfraude.

Handhaving wanneer sprake is van uitkeringsfraude.Toelichting

--
Kwaliteit

Wij hebben structurele afspraken met de Sociale Recherche(SR) in Apeldoorn.   Onze inkomensconsulenten en gespreksvoerders zijn alert op fraudesignalen en stemmen die af met de SR. In elke voorkomende situatie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of de inzet van de SR in deze situatie het juiste middel is.