Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH).

Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH).

De resultaten van het uitvoeringsprogramma VTH worden niet alleen in tijd en aantallen maar ook in effecten beschreven. De prioritering van het uitvoeringsprogramma wordt geadviseerd door de raadscommissie.Toelichting

--
Kwaliteit

Richtlijn is de  nota "Kaders voor de uitvoering van de VTH-taken 2019-2022". Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

De verantwoording van de uitvoering van de handhaving vindt plaats in het jaarverslag.