Meer
Publicatiedatum: 07-01-2020

Inhoud

Terug

Gezonde schoolaanpak vanuit de GGD.

Gezonde schoolaanpak vanuit de GGD.Toelichting

--
Kwaliteit

Scholen in Heerde blijven actief benaderd worden om aan de slag te gaan met de gezonde school aanpak (van de GGD). Hoe dit vorm krijgt, komt regelmatig terug in de lokale overlegstructuren (LEA) met onderwijs en voorschool. We stellen ons faciliterend op ten opzichte van de verantwoordelijkheid die het onderwijs hierbij heeft.

Op alle scholen is er overleg geweest met CJG en GGD over de invulling van preventie, dit in de context van de Gezonde Schoolpak. Op verzoek van de gemeente is er door GGD, Halt en Tactus een integraal aanbod ontwikkeld; zij trekken samen op in hun preventieve taak naar de scholen toe.